Dzienny Dom Opieki Medycznej w Przemyślu

Informacja dot. zakończenia projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)

 

Informujemy, iż z dniem 31/12/2021r. zakończyła się realizacja projektu pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W PRZEMYŚLU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu podopiecznych w ramach DDOM.

Planowane rezultaty projektu zostały osiągnięte – kompleksowym i bezpłatnym wsparciem objęto łącznie 155 osób, w tym 112 osób w wieku 65+.

W okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.12.2024r., deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych). W związku z brakiem możliwości zapewnienia na chwilę obecną finansowania świadczeń DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.01.2022r. usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

Koszt dziennego pobytu trwającego 8 godzin to ok. 85,00 zł*.

Koszt pobytu 1 podopiecznego to kwota ok. 2 550,00 zł (przy minimalnej długości pobytu w DDOM wynoszącej 30 dni roboczych).

*- średni dzienny koszt pobytu 1 osoby w DDOM został oszacowany przy założeniu pełnego obłożenia 15 miejsc. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie kosztu pobytu w DDOM. Cena została skalkulowana bez nakładania na koszty związane        z realizacją standardu DDOM marży zysku.

Najważniejsze informacje nt. zakresu oferty znajdują się w informatorze (plik do pobrania).

 

Szczegółowych informacji na temat DDOM udziela Zespół Recepcji Centrum Terapii i Rehabilitacji od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 do 18:00
Tel. 16 678 20 62
Popiełuszki 5, 37-700 Przemyśl

Pliki do pobrania:

Informator