08.11.2022 r.

Szanowni Państwo,

Prezentujemy informację o wynikach oceny trzeciego naboru uzupełniającego do naboru nr. 2.

Gratulujemy!

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY FORMALNEJ 
INFORMACJA O WYNIKACH OCENY 

07.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

prezentujemy Ostateczną listę fiszek rekomendowanych do otrzymania grantu w ramach naboru uzupełniającego do naboru nr 2 do udziału w projekcie „Terapeutyczne Obiadowanie”. 

Na Liście znalazło się 11 fiszek, które otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania grantu.

Gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że w wyniku oceny złożonych fiszek nie powstała lista rezerwowa fiszek.


Informacja o wynikach oceny

30.08.2022 r.
Szanowni Państwo,

przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej i kryteriów dostępu w ramach naboru uzupełniającego do naboru nr 2.

Informacja o wynikach oceny formalnej

24.08.2022r.

Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie Uczestnika projektu, zostanie ogłoszony drugi nabór uzupełniający do NABORU NR 2 do udziału w projekcie  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, którego termin planowany jest na okres od 8 września do 15 września 2022 roku.

Nabór będzie dotyczył wdrożenia innowacji społecznej na okres 8 miesięcy, a kwota grantu wyniesie 70 722,48 zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Szanowni Państwo,

prezentujemy Ostateczną listę fiszek rekomendowanych do otrzymania grantu w ramach naboru nr 2 do udziału w projekcie „Terapeutyczne Obiadowanie”. 

Na Liście znalazło się 11 fiszek, które otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania grantu.

Gratulujemy!

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY

04.07.2022 r.

Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 18 lipca br. zostanie ogłoszony nabór uzupełniający do NABORU NR 2 do udziału w projekcie  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”,  którego termin planowany jest na okres od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 roku.

Informacja o wynikach oceny formalnej i kryteriów dostępu

OGŁOSZENIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO NABORU NR 2

W ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych 11 podmiotów, którym przyznamy granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z max. 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR II)[1].

W zakładce dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone dla Państwa wszystkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zachęcamy do zapoznania się z nim, a są to:

 1. Procedury grantowe
 2. Regulamin projektu grantowego z załącznikami, w tym dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie Fiszka – propozycja wdrożenia IS OT.

Do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru zaprosimy instytucje i  organizacje mające siedzibę w Polsce, zajmujące się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takie, które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest:

 1. dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych na dzień składania Fiszki lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji oraz
 1. posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności.

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.„Szanowni Państwo,
prezentujemy Ostateczną listę fiszek rekomendowanych do otrzymania grantu w ramach naboru nr 1 do udziału w projekcie „Terapeutyczne Obiadowanie”. Na Liście znalazły się 22 fiszki, które otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania grantu.

Gratulujemy!”

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU NABORU NR 2
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru zakładane jest wyłonienie co najmniej 22 podmiotów, zajmujących się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

NABÓR TRWA w dniach od 7 czerwca do 30 czerwca 2022 roku.

Szczegół naboru w załączonym pliku –> OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy informację o wynikach oceny formalnej i kryteriów dostępu w ramach pierwszego naboru fiszek w projekcie grantowym pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”.

Informacja w załączniku: INFORMACJA O WYNIKACH OCENY FORMALNEJ

 

Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydłużamy termin NABORU nr 1 do udziału w projekcie  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, trwający od 28 kwietnia br. do dnia 27 maja 2022 roku, do godz. 16:00.

 

OGŁOSZENIE NABORU NR 1

W ramach niniejszego naboru zostaną wyłonione 22 podmioty, którym przyznamy granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)[1].

W zakładce dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone dla Państwa wszystkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zachęcamy do zapoznania się z nim, a są to:

 1. Procedury grantowe
 2. Regulamin projektu grantowego z załącznikami, w tym dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie Fiszka – propozycja wdrożenia IS OT.

Do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru zaprosimy instytucje
i  organizacje mające siedzibę w Polsce, zajmujące się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością
, w szczególności takie, które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych na dzień składania Fiszki lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji oraz
 • posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności.

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w projekcie na organizowane w kwietniu br. webinaria projektowe, na których można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków naboru i dokumentów rekrutacyjnych!

[1] W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.