Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na międzynarodowy krótki program szkoleniowy do Chorwacji pod tytułem „Identyfikacja potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z grup defaworyzowanych”.

Termin programu szkoleniowego: 03-11 lutego 2022 (2 dni podróży + 7 dni kursu szkoleniowego)

Gdzie? – Lovran (Chorwacja)

Uczestnicy: osoby w wieku 32-55 lat, posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie jako pracownik lub wolontariusz w NGO z Polski, Chorwacji, Włoch, Ukrainy i Serbii.

Wymagania dotyczące uczestników – znajomość j.angielskiego.

Szkolenie prowadzone w języku angielskim.

Wyjazd na szkolenie jest bezpłatny !!!

Cel programu szkoleniowego:

  • dokładne przygotowanie uczestników do pracy w kierunku edukacji osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Od strony teoretycznej i praktycznej będą przekazane wiedza i doświadczenia z etapu poprzedzającego działania edukacyjne – identyfikacji potrzeb przedstawicieli grupy docelowej.

Trenerzy zaprezentują własne opracowania oraz dostępne instrumenty, które będą wspomagane konkretnymi przykładami.
Podczas programu szkoleniowego uczestnicy nauczą się:

  • czym są potrzeby edukacyjne osób dorosłych z grup defaworyzowanych,
  • współpracy i komunikacji z osobami dorosłymi z grup defaworyzowanych, oparte na zaufaniu i wsparciu,
  • jak przeprowadzić kluczowe analizy dla identyfikacji potrzeb edukacyjnych osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Praktyczne aspekty wspomnianych wyżej zagadnień będą testowane z pomocą metod edukacji nieformalnej (gier, quizów, burzy mózgów). W rezultacie poruszone tematy pozwolą wszechstronnie podejść do identyfikacji potrzeb edukacyjnych przedstawicieli grupy docelowej.

Przed rozpoczęciem działania uczestnicy od każdej organizacji partnerskiej przygotowują prezentację z konkretnymi przykładami jak oni na co dzień w swojej pracy identyfikują potrzeby edukacyjne osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Prezentacja zostanie zaprezentowana przez każdą grupę pod czas programu szkoleniowego. Po jego zakończeniu uczestnicy od każdej organizacji partnerskiej zaprezentują w swoim kraju (wśród przedstawicieli lokalnych samorządów i NGO) najbardziej efektywne metody, instrumenty i techniki dla identyfikacji potrzeb edukacyjnych przedstawicieli grupy docelowej.

Uczestnicy Projektu w grupach tematycznych będą czerpać z pomocy doświadczonych trenerów i praktyków oraz doskonalić swoje umiejętności projektowe na ciekawych przykładach.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo w załącznikach lub pod adresem e-mail: i.hapii@caritas.pl

Iryna Hapii
Koordynator projektu Kompetencje „na czasie”
(program Erasmus + Edukacja dorosłych-akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”)
CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl

Formularz aplikacyjny
Pakiet informacyjny
Harmonogram działań.

Przewodnik – wersja polska
Przewodnik – wersja angielska