W związku z realizacją projektu pt. „Idziemy po sukces” współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych
na potrzeby realizacji ww. projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów,
w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów:
Małgorzata Lula
tel.: 798 539 607
e-mail: przemysl@caritas.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2023 r.

Załączniki do zapytania

 

Wyniki zapytania ofertowego na zakup artykułów spożywczych
do przygotowywania posiłków
w ramach projektu „Idziemy po sukces”

najkorzystniejszą ofertę złożyła:
F.H.U Beata Sas, z siedzibą w Przemyślu
Joachima Lelewela 13
37-700 Przemyśl