Podsumowanie realizacji - Podprogram 2021

Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  Podprogram 2021 w Caritas Archidiecezji Przemyskiej został zakończony.

Od grudnia 2021 roku do 31  października 2022 roku pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz pracownicy OPS i OPL  wydali łącznie  ponad 300 ton artykułów spożywczych,  które trafiły do 10765 osób ubogich,  zakwalifikowanych do programu z  terenu województwa podkarpackiego  (powiat przemyski, przeworski, dynowski i leżajski ).

Wśród 35 562 wydanych paczek znajdowały się między innymi takie artykuły jak: cukier, olej, mleko, makaron jajeczny ,szynka drobiowa i wieprzowa, filet z makreli, koncentrat pomidorowy, marchewka z groszkiem, powidła śliwkowe . Żywność wydawana była w parafiach, ośrodkach pomocy społecznej , placówkach prowadzonych przez Caritas, oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Przemyślu.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2021 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych( większej niż przewidywał zestaw roczny na osobę) , aby zapewnić swym rodzinom możliwość niemalże całorocznej pomocy żywnościowej. Dostęp do pomocy zapewniony był bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. W związku z rozpoczęciem 24.02.2022 r. działań wojennych na terenie Ukrainy wsparciem żywnościowym oraz działaniami towarzyszącymi objęto również uchodźców z tego kraju.

W ramach działań ze środków towarzyszących Centrum Charytatywne Caritas w Przemyślu  przeprowadziło ogółem 62 warsztaty , w których uczestniczyło 894 uczestników. Działania towarzyszące realizowane  przez Caritas tak jak w poprzednim podprogramie, miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane były w formie szkoleń lub warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania   i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te prowadzone były w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności i zakończone zostały we wrześniu 2022 roku.