Wsparcie finansowe

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Aktualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W DRODZE PO SUKCES”
tualizacja regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W DRODZE PO SUKCES”

Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu:

Załącznik nr 1 – BIZNESPLAN

Załącznik nr 2 – Standardy oceny biznesplanów w ramach projektu W drodze po sukces 
Załącznik nr 3 – Karta Oceny Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis 
Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł 
Załącznik nr 9 – Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 10 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 
Załącznik nr 11- Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego