Wsparcie finansowe

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „W DRODZE PO SUKCES”
Aktualizacja 17.06.2022 r. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
Aktualizacja 03.10.2022 r. Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Załączniki do regulaminu rekrutacji uczestników projektu:

Załącznik nr 1 – BIZNESPLAN

Załącznik nr 2 – Standardy oceny biznesplanów w ramach projektu W drodze po sukces 
Załącznik nr 3 – Karta Oceny Biznesplanu
Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis 
Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł 
Załącznik nr 9 – Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego 
Załącznik nr 10 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego 
Załącznik nr 11- Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego