Prowadzenie Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Łańcucie

W okresie od 1 marca  2022 roku do 15 grudnia 2022 roku Caritas Archidiecezji Przemyskiej
realizuje zadanie publiczne w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Prowadzenie Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży pod nazwą  „Pomocna dłoń”
współfinasowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Łańcut

Celem głównym prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży  jest dobre przygotowanie ich do aktywnego życia
w społeczeństwie oraz pomoc w nauce.

Kwota dofinansowania 55 000,00 zł