W ramach projektu „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej  w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” utworzona została sieć branżowa podmów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU”.

Sieć tworzy 12 PES, w tym jedno konsorcjum spółdzielcze oraz jedno przedsiębiorstwo komercyjne z 6 województw: podkarpackiego (6 PES w tym jedno konsorcjum spółdzielcze), lubelskiego (2 PES), małopolskiego (2 PES), śląskiego (1 PES) i kujawsko-pomorskiego (1 PES). PES zrzeszone w sieci są wytwórcami wysokiej jakości, tradycyjnych produktów kulinarnych m.in.: produktów garmażeryjnych (pierogi, krokiety, naleśniki), produktów cukierniczych (ciasta, ciasteczka, torty), a także tradycyjnie wypiekanych chlebów, produktów na bazie fasoli Piękny Jaś, opartych wyłącznie na tradycyjnej recepturze zup, a także serów podpuszczkowych, twarogów śmietankowych, serów pleśniowych typu Charollaise, i serów wędzonych.

Organizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Program jest realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Członkowie sieci:

 • Konsorcjum spółdzielcze: Spółdzielnia Socjalna DĘBNIANKA i Spółdzielnia Socjalna DELICJA,
 • BETTY Sp. z o.o.,
 • H&M URBAN Sp. z o.o.,
 • Fundacja PRO OMNIS,
 • Spółdzielnia Socjalna GALERIA DOBREGO SMAKU,
 • Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA TALENTÓW,
 • Spółdzielnia Socjalna PASJA,
 • Spółdzielnia Socjalna SERCE POGÓRZA,
 • Spółdzielnia Socjalna SMAKI GOŚCIŃCA,
 • Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Gać,
 • Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna,
 • Spółdzielnia Socjalna SEROWA KRAINA,
 • Przedsiębiorstwo komercyjne: Bread Craft.

Przynależność do sieci branżowej to nie tylko prestiż i budowa rozpoznawalności na rynku, ale też możliwość wymiany doświadczeń, edukacji i otrzymania bieżącego wsparcia ze strony ekspertów. Wstąpienie do sieci branżowej niesie za sobą wyłącznie korzyści!

 • Zwiększa skuteczność w ubieganiu się o udzielenie zamówień publicznych, poprzez np. tworzenie wspólnych ofert.
 • Obniża koszty działalności np. poprzez wspólną organizację sieci produkcji, handlu lub usług.
 • Wspiera promocję i obniża jej koszty.
 • Daje szansę na bezpłatny udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach branżowych, a także innych wydarzeniach promocyjnych.
 • Poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Warto dodać, że sieć otrzyma w ramach projektu wsparcie organizacyjne, w tym:  profesjonalną identyfikację wizualną, strategię marketingową, pomoc ekspertów i doradców, system ułatwiający PS/PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych, konferencjach, seminariach oraz analizę szans wejścia każdej z sieci PES na zewnętrzne rynki.

Efektem projektu będzie też podpisanie porozumień o współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym z województw, na terenie których powstanie ponadregionalna sieć branżowa PES.