Kompleksowe wsparcie opiekuńcze - O projekcie

Projekt

„Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3

 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0070/18

 

W okresie od 1 marca 2019 roku do 30 listopada 2021 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 100 osób niesamodzielnych oraz 30 opiekunów faktycznych z terenu pow. bieszczadzkiego i leżajskiego poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 80 osób niesamodzielnych oraz szkoleń i doradztwa dla 30 opiekunów faktycznych na terenie powiatu bieszczadzkiego oraz leżajskiego oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu dla 20 mieszkańców powiatu leżajskiego w okresie 01.03.2019-30.11.2021r

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.03.2019 r. – 30.11.2021 r.

Całkowity budżet projektu

5 000 619,75 zł

Dofinasowanie

4 750 588,76 zł

Wkład własny

250 030,99 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów bieszczadzkiego i leżajskiego oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

– usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy

Skip to content