Organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka

W okresie 01 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. Caritas Archidiecezji Przemyskiej
realizuje zadanie publiczne pn: „Organizacja wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sanoka ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz promowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia” otrzymanych od Gminy Miasta Sanok

Celem głównym zadania jest profilaktyka uzależnień oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Projekt zakłada organizację na rzecz 70 uczestników (młodzieży i dzieci), w tym 40 osób z Ukrainy, przeprowadzeniu 5- dniowych programów edukacyjnych mających na celu nabycia wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, poznaniu zagrożeń współczesnego świata i ich skutków poprzez uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych działaniach. Turnusy odbywają się w Rajskiem w Bieszczadach, w malowniczo położonym Ośrodku Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

Program działań:

1. Program profilaktyczny – Zaprezentowanie patologicznych zachowań i postaw aspołecznych oraz używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych.

Ukazanie uczestnikom spotkania jaki wpływ na człowieka i jego najbliższych ma alkohol i środki odurzające. Realizowanie programu odnosi się do: ukazania jakie mogą być korzyści z właściwych postaw społecznych i unikania używek, a jednocześnie stymulowanie prawidłowego rozwoju. Zwrócenie uwagi na współczesne uzależnienia jak siecioholizm, fonoholizm itp. Program prowadzony przez psychologa.

2. Program profilaktycznyMechanizm powstawania uzależnień. Manipulowanie świadomością. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów.

Program mający na celu uświadomienie uczestnikom, jak używki prowadzą do nałogu, odbierają racjonalne postrzeganie świata, wykluczają społecznie i wyniszczają ciało i umysł. Program prowadzony przez psychologa.

3. Program profilaktycznyNabycie umiejętności osiągania celów życiowych w wymiarze: społecznym, moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, zdrowotnym.

Celem programu jest prezentacja przykładów, dzięki którym młodzi ludzie mogą spojrzeć na najczęstsze błędy rówieśników z perspektywy. A także działania wspomagające młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi zdrowemu życiu oraz ograniczające i likwidujące czynniki niekorzystne dla jego życia i zdrowia. Program prowadzony przez psychologa.