Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Leżajsku mieści się przy ul. 11 Listopada 1. To właśnie działalności tej placówki poświęcona była kolejna audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” wyemitowana w poniedziałek, 06 marca 2023 r.

Gośćmi programu były: Dorota Śmiałek, koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Leżajsku oraz Sylwia Śliwa, terapeuta środowiskowy pracujący w tej placówce.

Projekt „Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Leżajsku” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020