W poniedziałek, 13 marca 2023 r., w kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” tematem rozmowy był projekt „Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Audycja dotyczyła tylko Gminy Błażowa na terenie której znajduje się Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolówce.

Gościem programu była Karolina Kulasa, kierownik obydwu Domów i pracownik socjalny, która na początku bardzo ogólnie przedstawiła placówki, opisała ich zakres działania oraz pomocy, a następnie zaprezentowała sam projekt dotyczący mobilnych usług opiekuńczych w Gminie Błażowa. Dowiedzieliśmy się kto może skorzystać z tych usług, ile osób pracuje przy ich świadczeniu, na czym one polegają i jaki jest ogólny odbiór projektu, który trwa od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy