W poniedziałek, 28 lutego 2022 r., czyli w piątym dniu wojny na Ukrainie w kolejnej audycji z cyklu „Po prostu Miłość” realizowanej we współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej tematem była bieżąca sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów, a także zakres i formy potrzebnej pomocy. 

Telefonicznym gościem programu był ks. dr Paweł Konieczny, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na którego ręce złożone były podziękowania za podejmowaną służbę i prace na rzecz uchodźców.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy