Od kilku dni w odpowiedzi na zaistniałą sytuację i napływ migrantów z Ukrainy, Caritas Archidiecezji Przemyskiej podejmuje szereg inicjatyw pomocowych. Dynamiczna sytuacja z jaką zmierzamy się każdego dnia generuje potrzebę pilnych i adekwatnych reakcji. W ostatnich dniach rzesza pracowników Caritas jak i wolontariuszy czynnie angażuje się w bieżącą pomoc dla Ukrainy. Wśród wielu inicjatyw warto wspomnieć, że przemyska Caritas od początku konfliktu zapewnia ciepły posiłek w punkcie rejestracyjnym na dworcu PKP w Przemyślu. Z posiłku skorzystało już ponad 20 000 uchodźców. Całodobowe i bezpłatne  wyżywienie serwowane jest także w restauracji „Perła” dla wszystkich służb mundurowych i porządkowych przebywających na przemyskim dworcu.