Działania Caritas Archidiecezji Przemyskiej
od początku wojny na Ukrainie do 31 stycznia 2023 r.

Od pierwszych godzin kryzysu, wywołanego działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, Caritas Archidiecezji Przemyskiej podjęła szerokie pasmo działań, zarówno na rzecz napływających w nasze strony olbrzymiej ilości uchodźców, jak również zorganizowała ogromną skalę pomocy humanitarnej przekazanej na terytorium Ukrainy. Wśród najważniejszych inicjatyw przemyskiej Caritas w okresie sprawozdawczym warto wymienić:

 • utworzenie na terenie Archidiecezji 16 punktów zbierania pomocy rzeczowej dla ofiar wojny. Centra pomocy zorganizowane były w wybranych placówkach Caritas (m.in.    w Przemyślu, Sanoku, Krośnie, Kąkolówce, Leżajsku, Łańcucie, Ustrzykach Dolnych, Dydni, Zarzeczu), gdzie gromadzono artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, artykuły dla dzieci i niemowląt, wodę, koce, śpiwory, materace, środki medyczne i higieniczne oraz odzież. Otrzymywana od ofiarodawców pomoc była sukcesywnie przekazywana poszkodowanym.

 • utworzenie trzech magazynów z pomocą humanitarną (Leżajsk, Tryńcza, Przemyśl), skąd przekazywano ją dla potrzebujących na Ukrainie. Dzięki napływającym z całego świata darom rzeczowym, w okresie sprawozdawczym przemyska Caritas zorganizowała 1469 transportów z pomocą humanitarną (1103 tiry oraz 366 busów), która trafiła m.in. do Lwowa, Tarnopola, Charkowa, Odessy, Czernihowa, Kijowa, Zaporoża, Żytomierza, Dniepra, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Przekazano około 36 500 palet, tj. 33 tys. ton z różnymi produktami, tj. żywność dla dorosłych i dla dzieci, woda, artykuły higieniczne, artykuły medyczne pierwszej pomocy, łóżka szpitalne, stoliki szpitalne, tapczany, krzesła, środki opatrunkowe, materace, karimaty, śpiwory, koce, kołdry, łózka polowe, plecaki dla dzieci, artykuły szkolne, gaśnice, wózki i łóżeczka dziecięce, artykuły do dezynfekcji, latarki oraz zbiorniki na wodę do schronów. Szacunkowa wartość przekazanej na Ukrainę pomocy humanitarnej to ok. 63 000 000 zł.

 • z magazynu w Tryńczy i w Przemyślu przekazano ok. 45 000 sztuk paczek z pomocą (żywność, leki, środki higieniczne, kosmetyki) w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy”.

 • w pomieszczeniach przy restauracji „Perła” w Przemyślu uruchomiono tzw. „bawialnię” dla matek z dziećmi, przyjeżdzających z terenów objętych wojną, wyposażając ją w potrzebne materiały animacyjne i opiekuńcze. Każdego dnia z tej formy pomocy korzystało około 100 matek z dziećmi. W nocy pomieszczenie to służyło dla nich jako noclegownia.

 • w pierwszych tygodniach wojny przemyska Caritas rozdawała 40 tys. kanapek dziennie, które trafiały do uchodźców na przejściach granicznych.

 • w pierwszych tygodniach wojny zorganizowane zostały spotkania modlitewne w intencji pokoju na Ukrainie, uchodźców oraz wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom wojny (Przemyśl, Medyka, Korczowa, Krościenko).

 • przez kilka miesięcy przemyska Caritas podejmowała obsługę żywieniową (śniadania, obiady, kolacje) dla służb mundurowych oraz wolontariuszy na Dworcu PKP w Przemyślu.

 • w pierwszych miesiącach wojny podejmowaliśmy obsługę żywieniową w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu przy ul. Mickiewicza. Każdego dnia przemyska Caritas dostarczała do ośrodka około 600 porcji śniadań, obiadów i kolacji.

 • w okresie sprawozdawczym z obsługi żywieniowej skorzystało szacunkowo łącznie 6 800 000 osób.

 • przemyska Caritas przekazała na Ukrainę 335 agregatów prądotwórczych oraz
  4 karetki pogotowia.

 • przekazaliśmy także 75 wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych migrantów.

 • 24 kwietnia – (Niedziela Zmartwychwstania w obrządku wschodnim) w restauracji „Perła Przemyśla”, prowadzonej przez Caritas, zorganizowane zostało śniadanie wielkanocne dla 250 uchodźców.

 • w placówkach Caritas całodobową opieką oraz leczeniem objęliśmy 165 osób chronicznie chorych z Ukrainy. Aktualnie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przemyślu przebywa 20 chorych z Ukrainy. Łącznie zorganizowaliśmy pomoc dla 1200 osób chorych i niepełnosprawnych.

 • 21 sierpnia 2022 r. przekazaliśmy 150 plecaków i wyprawek szkolnych dla dzieci z Ukrainy przebywających w Sanoku.

 • 20 kobiet z dziećmi przebywa aktualnie w Domu Matki i Dziecka w Przemyślu. W placówce przygotowanych zostało 50 miejsc do dyspozycji uchodźców.

 • około 150 dzieci skorzystało z działających na terenie archidiecezji (Przemyśl, Sanok, Ustrzyki Dolne, Grodzisko, Łańcut) świetlic socjoterapeutycznych. Aktualnie z dziennej opieki w ramach tych placówek korzysta około 50 dzieci i młodzieży z Ukrainy.

 • 29 grudnia 2022 roku w restauracji „Perła Przemyśla”, prowadzonej przez Caritas, zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla blisko 350 uchodźców.

 

Od 1 lipca 2022 r. przemyska Caritas utworzyła dwa Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom (Przemyśl, Sanok), w ramach których prowadzona jest m.in.: pomoc psychologiczna, socjalna, prawna, doradztwo zawodowe, nauka języka polskiego, usługi tłumaczeniowe, dogoterapia i inne formy wsparcia psychospołecznego (wycieczki – np. do Krakowa, spotkania integracyjne). W ramach działalności Centrów:

 • przekazano karty płatnicze na zakupy spożywcze dla 3000 osób na łączną kwotę ponad 1 mln zł.
 • przekazano uchodźcom 1100 kart przedpłaconych do sieci sklepów „Biedronka” na kwotę 55 000 zł.
 • w naszych placówkach wypoczynkowych (Rajskie, Zboiska, Szkoła w Bukowsku) zorganizowaliśmy dwutygodniowe turnusy kolonijne dla 1450 dzieci i młodzieży z Ukrainy.
 • w ramach wsparcia społecznego zorganizowany został kurs języka polskiego dla 350 osób z Ukrainy.
 • w ramach aktywizacji zawodowej, w miejscowych przedsiębiorstwach zorganizowaliśmy 80 staży dla uchodźców.
 • przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe (kucharz, kosmetyczka, fryzjer, kasjer sprzedawca) dla 100 osób.
 • w ramach wsparcia społeczno-zawodowego przeprowadziliśmy szkolenia kompetencyjne dla 53 uchodźców.
 • 3 500 uchodźców skorzystało z pomocy i wsparcia psychologicznego.

Podsumowując dane dotyczące wszelkiego rodzaju działań na rzecz uchodźców warto zauważyć, że przemyska Caritas w okresie sprawozdawczym objęła szacunkowo swym wsparciem około 4 000 000 osób dorosłych i 2 800 000 dzieci i młodzieży (pomoc świadczona na granicy, wsparcie integracyjne, zapewnienie noclegu, itp.). Z przygotowanych przez nas miejsc noclegowych skorzystało około 3600 uchodźców. W ramach wsparcia rzeczowego migrantów rozdaliśmy 650 000 pakietów pomocowych. W biurach przemyskiej Caritas zatrudnionych zostało 8 osób z Ukrainy. W prowadzone na rzecz ofiar wojny działania oprócz pracowników Caritas zaangażowanych było około 350 wolontariuszy z Polski i Europy.