Caritas Archidiecezji Przemyskiej od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę prowadzi szereg działań, mających na celu pomoc humanitarną dla osób dotkniętych skutkami wojny. Wśród wielu negatywnych skutków tej tragicznej sytuacji jest napływająca systematycznie w nasze strony fala migrantów, potrzebujących konkretnego wsparcia i pomocy oraz konieczność organizowania pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali na terenie okupowanego państwa. Dlatego też zwróciliśmy się do Fundacji PGNiG z prośbą o wsparcie finansowe, które w całości zostanie wydatkowane na bieżące potrzeby związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na Ukrainie. Według aktualnie zdiagnozowanych problemów jest zapotrzebowanie na:

  • agregaty prądotwórcze, które pozwoliłyby na funkcjonowanie szpitali i innych obiektów w których przebywa ludność cywilna,
  • urządzenia chłodnicze, które pozwolą na długoterminowe i bezpieczne przechowywanie żywności,
  • żywność z długim terminem przydatności do spożycia,
  • leki i środki opatrunkowe,
  • środki higieniczne i pielęgnacyjne,
  • artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne, ubrania, słodycze wysokokaloryczne.


Cel Projektu

Wsparcie humanitarne dla obywateli Ukrainy poprzez dostarczanie podstawowych rzeczy materialnych i żywności oraz zakup sprzętu (agregatów prądotwórczych i urządzeń chłodniczych) w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

Harmonogram

Transporty humanitarne realizowane będą średnio 1 raz w tygodniu w zależności od możliwości logistycznych i względów bezpieczeństwa.

Wsparcie z Fundacji PGNiG : 30 000 zł