10 kwietnia 2024 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach odbyła się XV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego.

Pierwszą Spartakiadę dla osób niepełnosprawnych zorganizowano w 2008 r. w dniach 05 – 06.04. w hali MOSiR w Łańcucie. Pomysłodawcą był ksiądz Prałat Artur Janiec – obecny Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Duszpasterstwo Osób Niesłyszących w Łańcucie – którego duszpasterzem był ks. Prałat Artur Janiec, oraz Urząd Miasta Łańcuta.

Natomiast organizatorami tegorocznej Spartakiady byli: Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Gmina Białobrzegi, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz NORW Caritas w Wysokiej. Współorganizatorami: PCPR w Łańcucie oraz ZS im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach.

W tym roku organizację spotkania wsparli: Firma „Multifarb” z Rzeszowa, Firma „ANKOP” z Łańcuta oraz Firma „Bus Mariusz” z Sieteszy.

Jak co roku  impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła ponad 150 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i przyjaciół.

W wydarzeniu wzięło udział 13 organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, na terenie Powiatu Łańcuckiego.

Organizacje osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w Spartakiadzie to: NORW Caritas w Wysokiej, DDP Caritas w Łańcucie, WTZ w Białobrzegach, ŚDS w Łańcucie, ŚDS w Rakszawie, Koło Polskiego Związku Niewidomych w Łańcucie, DPS w Łańcucie, OOD w Wysokiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Adoń i My,  Fundacja Contigo – ZAZ w Woli Dalszej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 4 Powiatu Łańcuckiego, Ośrodek Wsparcia w Korniaktowie Południowym oraz COM w Woli Małej.

Spartakiadę zainaugurował uroczysty przemarsz, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Białobrzegów, na czele z Kapelmistrzem Panem Jerzym Świętoniowskim. Następnie prowadzący imprezę Pan Krzysztof Szczepaniak przywitał zgromadzone drużyny, zaproszonych gości, wolontariuszy oraz przybyłą widownię. Wszyscy zebrani odśpiewali hymn Polski a podopieczny ŚDS w Łańcucie, pan Jacek Probachta zapalił znicz olimpijski, symbol nawiązujący do tradycji starożytnych igrzysk olimpijskich. Następnie pani Maria Benc – w imieniu zawodników i  pani Agnieszka Szpunar – w imieniu organizatorów i sędziów, złożyły uroczyste ślubowanie.

Na Spartakiadę przybyli również zaproszeniu goście: Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ksiądz Prałat Artur Janiec, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa – Kraus, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Małgorzata Guła, Wójt Gminy Białobrzegi Franciszek Masłoń, Dyrektor PCPR w Łańcucie Joanna Dubiel- Sowa, Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach Marian Kurek, Dyrektor PSSE w Łańcucie Anna Skóra, Dyrektor NMOW w Łańcucie Robert Tendaj, podkomisarz Powiatowej Policji w Łańcucie Wojciech Gruca, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie Dorota Grzesik, Dyrektor OPS Gminy Łańcut Marta Zięba – Kuźniara, Kierownik GOSiR w Białobrzegach Piotr Babiarz, Reprezentantka GOPS w Białobrzegach Wioletta Giża,  Dyrektor NORW Caritas w Łańcucie Janina Surmacz, Dyrektor DPS w Łańcucie Krzysztof Lepak, Dyrektor ŚDS w Łańcucie Jeannetta Naściszewska, Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Adoń i My Marian Wrona, Kierownik DDP Caritas w Łańcucie Ewa Pierzga, Prezes Powiatowego Koła Związku Niewidomych w Łańcucie Maria Prucnal, Dyrektor COM w Woli Małej Iwona Kołcz, Kierownik Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym Barbara Świzdor.  

Po części oficjalnej, nastąpiła część sportowo – rekreacyjna. Imprezę uświetniła grupa  taneczno – akrobatyczna z ZS nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, która zaprezentowała dwa układy taneczne, przygotowane przez panią opiekun Agnieszkę Biedę.

Sportowe zmagania rozpoczęła dynamiczna rozgrzewka ruchowa – zumba, przygotowana i poprowadzona przez Panią Anitę Szubart. W rozgrzewce z chęcią wzięły udział wszystkie osoby niepełnosprawne, a także zaproszeni goście. Następnie przystąpiono do poszczególnych konkurencji. Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w takich dyscyplinach sportowych jak: rzut do kosza, rzut woreczkiem do celu, kręgle, rzut piłką fitball, tenis stołowy oraz przeciąganie liny. Poziom trudności w poszczególnych konkurencjach dostosowany był do możliwości zgromadzonych zawodników. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów, zgodnym z regulaminem i zasadami fair play czuwał zespół sędziowski. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, przestrzegając zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Po zakończonych zawodach uczestnicy udali się na ciepły obiad aby zregenerować siły. Wspólny posiłek stał się również świetną okazją do nawiązania nowych znajomości. Podczas przerwy obiadowej wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Z S nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, prowadzili integracyjne zabawy ruchowe.

Opiekę medyczną podczas wydarzenia zapewnili wolontariusze z Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie na czele z panią Jolantą Szpunar oraz panią Olgą Szmuc.

Sprawny przebieg imprezy wsparli także podopieczni NMOW w Łańcucie z panią opiekun Eweliną Olejnik, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy ZS im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach z panią opiekun Marzeną Chudzik, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy ZS nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie z panią opiekun Agnieszką Szpunar oraz wolontariusze z parafialnego Zespołu Caritas z Białobrzegów z panią Martą Szmuc.

Patronat medialny nad XV Spartakiadą sprawowało Radio FARA.        

XV Spartakiadę zakończyło uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów, medali oraz nagród.

Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń, Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego Pani Barbara Pilawa- Kraus i Dyrektor PCPR w Łańcucie Pani Joanna Dubiel Sowa wręczyli również nagrody i wyróżnienia dla laureatów powiatowego konkursu na ,,Najpiękniejszą Kartkę Świąteczna – Wielkanoc 2024”, organizowanego corocznie dla osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał nasz wychowanek Kacper Misiewicz.

Dziękujemy za obecność i udział. Do zobaczenia za rok !