Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Przemyskiej

II niedziela okresu wielkanocnego, święto Miłosierdzia Bożego, to patronalny dzień agendy jaką jest Caritas. Ta kościelna instytucja od dziesięcioleci w naszych lokalnych środowiskach niesie szeroko rozumianą pomoc i wsparcie ludziom potrzebującym. Do podopiecznych Caritas Archidiecezji Przemyskiej należą m.in.: ubodzy, bezdomni, osoby pozbawione środków do życia, seniorzy, chorzy i umierający, bezrobotni, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością czy dotknięci trudną sytuacją losową. Zapewniane wsparcie i niesiona każdego dnia w różnych placówkach wymierna pomoc, nie tylko pomaga czy umożliwia codzienne funkcjonowanie, ale nade wszystko przywraca ludziom nadzieję, podnosi na duchu, dodaje wiary w lepsze jutro.

Obchodząc 80 Tydzień Miłosierdzia, któremu towarzyszy hasło: „Kto chce ofiarować miłość, sam musi ją otrzymać w darze”, pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Wszystkim zaangażowanym w działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pracownikom, wolontariuszom, dobroczyńcom oraz tym, dla których los drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Dziękując za wsparcie, trud, ofiarowane cierpienie, pomoc materialną, modlitwę, życzliwe słowo, wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę w dziele miłosierdzia oraz życzymy wielu łask od Jezusa Miłosiernego. Niech za dokonane dobro Pan Bóg stokrotnie Wszystkim wynagrodzi.

Zachęcamy do wykorzystania przygotowanych materiałów duszpasterskich.

Dyrekcja i Pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA