W poniedziałek,  6 listopada 2023 r., w kolejnym programie Caritas Archidiecezji Przemyskiej z cyklu „Po prostu Miłość” gościem była Dominika Szczeklik-Maj z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości, która podsumowała trwający od października 2021 r. do 30 września br., projekt „Terapeutyczne obiadowanie”. Z tej formy pomocy skorzystało 44 instytucje, a posiłki łącznie odbierały 527 osoby.

Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt miał na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące w terapii zajęciowej, bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy

Innowacja skierowana była do instytucji i organizacji mających siedzibę w Polsce, w szczególności prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, a odbiorcami ich działań były osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem była rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.