W dniu 11 kwietnia br. na terenie Domu Pomocy Społecznej, im. św. Brata Alberta w Przemyślu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia UNUO z Chorwacji, którzy przeprowadzili CUPI’S SPOON –finał międzynarodowego konkursu gastronomicznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs zapoczątkowany został w zeszłym roku w Chorwacji i był już przeprowadzony w 23 państwach członkowskich UE oraz na Ukrainie. Celem konkursu jest promocja osób z niepełnosprawnościami, ich talentów i pasji, niwelowanie barier i stereotypów oraz integracja społeczna.

W konkursie wzięło udział 10 podopiecznych przemyskiej Caritas z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku oraz z Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Uczestnicy konkursu mieli do przygotowania posiłki w dwóch kategoriach: napój oraz danie główne. Ogólnopolskimi zwycięzcami konkursu zostali: Anna Czerwonka z WTZ w Leżajsku oraz Sebastian Krasuski z DPS w Przemyślu.

Nagrodą dla zwycięzców będzie dziesięciodniowy wyjazd na warsztaty gastronomiczne do Zagrzebia oraz audiencja u Papieża w Rzymie.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za udział i gratulujemy kreatywności gastronomicznej.

Ks. Paweł Konieczny