W dniu 2 lipca 2016 r w godzinach 12.00 – 20.00, w Parku Kultury i Wypoczynku ,,Bulwary’’ w Rzeszowie odbyły się Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej. Targi zostały zorganizowane Przez Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Rzeszowie  w ramach projektu pn. ,,Koordynacja sektora ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim’’ współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Targi objęte zostały Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Wydarzenie miało na celu:

  • promocję idei  przedsiębiorczości społecznej,
  • promocję lokalnych i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej,
  • wymianę doświadczeń i wiedzy oraz nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy wystawcami,
  • konsolidowanie środowiska podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego

Caritas Archidiecezji Przemyskiej jako lider i Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza jako partner, które utworzyły  Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(PROWES), promowały ofertę Ośrodka skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego. PROWES jest ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej, który w roku 2016 pozytywnie zakończył procedurę akredytacji, potwierdzoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proces akredytacji służył wyłonieniu tych OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty. Na tegorocznych targach swoje oferty licznie prezentowały spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.  Stoisko PROWES ze strony Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości(PAP) było obsługiwane przez następujące osoby: Katarzyna Podraza – Dyrektor PAP, Sylwia Przystasz, Tomasz Krupa, a ze strony Caritas Archidiecezji Przemyskiej: Małgorzata Baj oraz Wiesław Marchel – kierownik PROWES.