Wielkanoc 2024 r.

Drodzy Przyjaciele
Caritas Archidiecezji Przemyskiej

                                                                       „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”.

Przywołane słowa, które wybrzmią uroczyście w Niedzielę Zmartwychwstania, wyznaczają nam sens i przesłanie nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Radość, która wypływa z cudu odkupienia człowieka, pokonania grzechu i śmierci powinna stać się udziałem każdego z nas i wlewać w naszą codzienność postawę szczęścia i wesela. Choć wielokrotnie w życiu doświadczamy cierpienia, chorób, problemów i słabości, które wywołują smutek, to nasza wiara nakazuje nam autentyczną radość, której źródłem jest Chrystus. Do niej zachęca nas św. Paweł w słowach: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4,4).

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, dziękując za okazane wsparcie dzieł przemyskiej Caritas, pragniemy życzyć aby radość płynąca z faktu zmartwychwstania Chrystusa wlewała w Wasze serca wiele nadziei oraz sił. Niech przeżywane tajemnice naszej wiary pomogą na nowo odkryć miłość Boga, doświadczyć Jego zbawczego działania oraz utwierdzić chrześcijańską tożsamość. Wesołego Alleluja !!!   

Dyrektor i Pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej