Przeżywany okres Wielkiego Postu, to dla chrześcijan wyjątkowa sposobność do podejmowania wysiłku w poznawaniu Boga i Jego Miłości. Wielu z nas w tym celu korzysta z rekolekcji, podejmuje stosowne postanowienia, więcej czasu przeznacza na modlitwę, lekturę Pisma  Świętego czy pomaga w formie jałmużny. Dobrą formą umocnienia relacji z Bogiem są organizowane corocznie w naszej Caritas dni skupienia.

Tegoroczne spotkania, na które serdecznie zapraszam odbędą się:

– 2 marca w Przemyślu (ul. Grodzka 11, – budynek księgarni ROMA); prowadzi ks. Jacek Michno;

– 9 marca w Łańcucie (ul. Farna 22, – budynek Caritas); prowadzi ks. Stanisław Piegdoń;

– 16 marca w Sanoku (ul. Kościelna 1, – budynek CUS Caritas); prowadzi ks. Andrzej Skiba.

Na organizowane spotkania formacyjne zapraszam wszystkich Pracowników Caritas Archidiecezji Przemyskiej w wybranym przez siebie terminie i miejscu (rozpoczęcie godz. 9.00, zakończenie godz. 12.30). Kierowników placówek proszę o przekazanie Pracownikom poniższej informacji oraz telefoniczne zgłoszenie w sekretariacie Caritas ilości osób deklarujących udział w spotkaniach. Będzie to okazja do umocnienia wiary, wspólnej modlitwy oraz budowania międzyludzkich relacji.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ks. Artur Janiec