XXXII Światowy Dzień Chorego
„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. (Rdz 2, 18).
Leczyć chorego poprzez leczenie relacji

11 lutego br., w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić XXXII Światowy Dzień Chorego. Myślą przewodnią Dnia Chorego Ojciec Święty Franciszek uczynił słowa : „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. (Rdz 2, 18). Leczyć chorego poprzez leczenie relacji.

Papież Franciszek uwrażliwia nas, że cierpienie przeżywane we wspólnocie jest wielką siłą dla każdego chorego: Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. (…) Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie. (…) Projekt komunii jest głęboko wpisany w ludzkie serce, gdyż doświadczenie opuszczenia i samotności przeraża nas i okazuje się dla nas bolesne, a nawet nieludzkie. Staje się ono jeszcze bardziej dotkliwe w czasie słabości, niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa, często spowodowanych wystąpieniem jakiejś poważnej choroby.

Dlatego Ojciec Święty poucza nas, że: pierwszą formą opieki, jakiej potrzebujemy w chorobie, jest bliskość pełna współczucia i czułości. Dlatego opieka nad chorym oznacza przede wszystkim troskę o jego relacje, (…): z Bogiem, z innymi – rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia – ze stworzeniem, z samym sobą. (…) Jesteśmy powołani do komunii i braterstwa. Ten wymiar naszego jestestwa podtrzymuje nas szczególnie w okresach choroby i słabości, i jest pierwszą terapią, którą musimy wszyscy razem zastosować, aby uleczyć choroby społeczeństwa, w którym żyjemy. Na koniec Ojciec Święty przypomina nam, że: Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski.

Odpowiadając na słowa Ojca Świętego Franciszka, w łączności z całym Kościołem przeżywając XXXII Światowy Dzień Chorego, chcemy w naszej Archidiecezji pochylić się z wielką troską i miłością w sercu nad każdym człowiekiem chorym i cierpiącym.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Chorych, zapraszają księży kapelanów szpitali, wszystkich chorych, cierpiących, samotnych i niepełnosprawnych, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Dziennego Pobytu na Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych i cierpiących do parafii pw. św. Małgorzaty w Wysokiej Łańcuckiej.

12.00 – Msza Święta w intencji chorych i cierpiących
pod przewodnictwem ks. Abp Adama Szala.
• Litania za chorych z Błogosławieństwem Lourdzkim
• Obrzęd Sakramentu Chorych.

Zachęcamy Księży Proboszczów, kapelanów i duszpasterzy chorych do zorganizowanie Mszy Świętej w intencji chorych w swoich parafiach.

Z wyrazami szacunku:

ks. Artur Janiec
ks. Marcin Hunia