W poniedziałek, 15 marca 2021 r. w cotygodniowym spotkaniu z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach audycji „Po prostu Miłość” zaprezentowana została spółka non-profit Biosoda, która powstała w ramach projektu „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Gościem programu był Paweł Ciempka, założyciel spółki Biosoda, który opowiedział o genezie i pomyśle na tę współpracę z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, przedstawił podstawowe cele projektu i cele społeczne, które przy okazji świadczonych usług mają zostać osiągnięte.
 
Zapraszamy do odsłuchania