W poniedziałek, 6 maja 2024 r., w kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” była okazja, aby poznać działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Przemyślu działającego dla powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, przemyskiego i samego miasta Przemyśla.

Gośćmi programu były: Małgorzata Sielska – doradca biznesowy ds. tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz Karolina Król – specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy