W poniedziałek, 8 maja 2023 r., w kolejnej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” była okazja do poznania działalności Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Przemyślu prowadzonego przez przemyską Caritas.

O inicjatywach i działalności podejmowanej w przemyskim domu opieki mówiły: Halina Fudali, dyrektor placówki, Angelika Góral, pracownik socjalny i Halina Czycz, instruktor warsztatów terapii zajęciowej.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy