Okres ferii zimowych to czas wytężonej pracy dla placówek opiekuńczo-edukacyjnych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Ostatnio z radiowym mikrofonem odwiedziliśmy Świetlicę Socjoterapeutyczną „Perspektywa” w Przemyślu, aby dowiedzieć się jak mija ten czas, jak wygląda program tego wypoczynku, jakie jest zainteresowanie nim i dlaczego warto wziąć udział w zajęciach oferowanych codziennie od godz. 8:00 do 16:00.

We wtorek, 24 stycznia 2023 r., gośćmi programu „W rytmie wydarzeń” byli: Maria Macewicz (wychowawca), Karol Zając (wolontariusz), Natalia (wychowawca z Winny na Ukrainie) oraz podopieczni: Laura, Jagoda, Ania, Marcela, Tania, Dawid, Oskar, Kamil, Dominik, Patryk, Kuba.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy