W poniedziałek,  16 października 2023 r., tematem kolejnej audycji z cyklu „Po prostu Miłość” – poświęconemu działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej – było funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Przemyślu.

Gośćmi programu byli: Agnieszka Polnik i Jacek Chuchra, pracownicy DPS w charakterze terapeutów zajęciowych. Nasi goście przedstawili charakter placówki, jej historię i przybliżyli swoją pracę w trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne drugiego człowieka.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy