W poniedziałek, 20 czerwca 2022 r., w cotygodniowej audycji Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” tematem wiodącym był projekt „W drodze po sukces”, który jest adresowany do potencjalnych młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

O projekcie na antenie Radia FARA mówiła Ewelina Cuber, koordynator działań.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy

 


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie 130 osób (60K i 70M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat zamieszkałych zgodnie z KC na terenie województwa podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielnie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego, szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy do końca VI 2023 r.