Cierpienie nie wybiera – może dotknąć bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Celem kampanii 1% Caritas Polska jest ulga w codziennych dolegliwościach: chorobach i niepełnosprawności oraz profesjonalna pomoc skierowana do potrzebujących dzieci i osób starszych.

Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, dożywianie, organizacja świetlic socjoterapeutycznych, noclegownie, punkty żywieniowe, ośrodki rehabilitacyjne czy domy opieki to tylko jedne z wielu aktywności, które dzięki środkom finansowym pozyskanym z 1% mogą być świadczone w sposób profesjonalny i ciągły.

Bez Twojej pomocy to wszystko nie będzie możliwe. Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za los innych, dlatego Caritas Polska prosi o przekazanie 1% podatku aby mogła dalej z powodzeniem wypełniać trudną rolę miłosierdzia, którą każdego dnia z odpowiedzialnością i oddaniem podejmuje na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy.

Wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać wodpowiednich pozycjach numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska: 0000198645 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.