Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzi w czasie wakacji cykl spotkań dla pań z Ukrainy, które razem z dziećmi przyjechały do Polski szukać schronienia przed wojną.

Jak mówiła podczas audycji „W rytmie wydarzeń”, w poniedziałek – 29 sierpnia 2022 r., p. Karolina Król z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, projekt pt. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj” jest okazją do edukacji, rozwoju i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Grupę docelową projektu stanowi grupa 220 osób z Ukrainy, 80 kobiet i 140 dzieci, które przekroczyły granice tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji.

Projekt jest w całości finansowany ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021, a udział w działaniach projektowych jest dla uczestników bezpłatny.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy