W sobotę, 19 listopada 2022 r., podczas Gali Ubi Caritas, po raz XXI uhonorowano osoby i instytucje dające świadectwo miłosierdzia poprzez pomoc ubogim i potrzebującym. Nagrody i wyróżnienia przyznały Caritas, prawosławny Eleos oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Uroczystość odbyła się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie.

— Niech Bóg w Duchu Świętym złączy nas wszystkich w tej radosnej uroczystości. Niech będzie to dobre spotkanie, byśmy wracając potem do swoich miejsc, byli pełni dobrych wrażeń […],oby ten krąg dobrych ludzi kochających Boga, kochających drugiego człowieka, kochających stworzenie nie pomniejszał się, ale – daj Boże – powiększał się — powiedział na powitanie gospodarz miejsca, ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

„Darmo otrzymaliśmy, darmo dajemy. Jesteśmy wezwani do tego, by służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie wykluczonej”. Te słowa zaczerpnięte z książki „Miłosierdzie to imię Boga”, powstałej z rozmowy z papieżem Franciszkiem, stały się mottem tegorocznej uroczystości.

— To piękne podsumowanie działalności wszystkich osób nominowanych do nagród i wyróżnień Ubi Caritas. Pochylając się nad człowiekiem w potrzebie to właśnie one służą najpiękniej Chrystusowi, który sam stał się darem dla nas wszystkich. Słowa te są także dla nas wskazówką, że wszystko, co mamy, jest darem, którym powinniśmy się dzielić, nie oczekując w zamian niczego. Bo na nasze obdarowujące dłonie czekają najbardziej ci, którzy nie mają nam czym zapłacić — powiedziała Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca Dyrektora Caritas Polska witając zgromadzonych.

Wzorem lat ubiegłych Caritas Polska wręczyła laureatom nagrody w postaci statuetki Świętej Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała nagrodzonych statuetką Miłosiernego Samarytanina, zaś Eleos Kościoła Prawosławnego wręczyła nagrodę Dłoni Miłosierdzia.

Kategoria Darczyńca Caritas

Jak pisał ks. Mieczysław Maliński w książce „Zanim powiesz kocham”, „Nie więcej mieć, ale więcej być – to jest wielka mądrość życiowa Ewangelii, na którą stać tylko niewielu ludzi i którą to mądrość przekazać można tylko życiem swoim”. Nominowani w kategorii Darczyńca rozumieją jak mało kto przesłanie, z jakim Chrystus wychodzi do nas w Ewangelii, przedkładając czyny nad słowa – powiedział prowadzący spotkanie Maciej Dubicki, zapraszając uhonorowanych po odbiór nagrody i wyróżnień przyznawanych przez Caritas w kategorii Darczyńca. Nagrody wręczył członek Kapituły, ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.

Laureaci nagrody głównej, państwo Kozłowscy, są przedsiębiorcami. Od lat wspierają inicjatywy podejmowane przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Adresatami tych działań są osoby doświadczone trudną sytuacją materialną, wykluczone społecznie, chore, a także uzależniona młodzież oraz uchodźcy. Spośród wielu dzieł, w które angażowali się państwo Kozłowscy, na uwagę zasługuje m.in. wsparcie remontu Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” oraz Domu Matki i Dziecka „Nazaret”, a także wsparcie projektu mieszkań wspomaganych „Moje miejsce – Arka”.

W kategorii Darczyńca przyznano także wyróżnienia. Uhonorowano nimi dwie firmy. Firma Benmar wspierała Caritas Archidiecezji Białostockiej w remontach prowadzonych przez organizację ośrodków. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „u Marcina” każdego dnia zapewnia świeże wypieki podopiecznym kaliskiej Caritas.

Kategoria Świadectwo Caritas

W tej kategorii nagrody wręczył Władysław Majkowski, Profesor Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Nagroda główna trafiła do pana Grzegorza Giercuszkiewicza, który jest związany z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej od 15 lat. Z właściwą sobie charyzmą od lat zachęca ludzi do pomocy potrzebującym. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami znajdującymi się na terenie Caritas diecezjalnej, m.in. placówkami dla osób bezdomnych, szkołami specjalnymi, ośrodkami wspierającymi osoby niepełnosprawne, a jego nazwisko staje się synonimem niezawodności. Od 30 lat angażuje się w działalność na rzecz ruchu trzeźwości. Świadectwem jego pracy są pełne uznania słowa tych, którym niesie pomoc.

Wyróżnienia w kategorii Świadectwo trafiły do pani Renaty Matuszewskiej i pana Krzysztofa Sobejko. Pani Renata na co dzień prowadzi lekcje katechezy, a od ponad 10 lat otacza czułą troską podopiecznych Caritas Diecezji Płockiej. To właśnie ludziom społecznie wykluczonym, bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym, a w obecnych czasach także uchodźcom, poświęca swój czas. Pan Krzysztof, wójt gminy i miasta Leżajsk, od lat włącza się w działania Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Szczególnym zaangażowaniem wykazał się niosąc pomoc mieszkańcom Ukrainy. Dzięki jego heroicznej postawie, dyspozycyjności i poświęceniu z magazynu w Leżajsku wyjechało do Ukrainy 820 tirów oraz 318 busów z pomocą humanitarną.

Kategoria Współpraca z Caritas

Nagrody w tej kategorii wręczyła redaktor Małgorzata Glabisz-Pniewska, długoletni członek kapituły, dziennikarka Polskiego Radia.

Nagrodę główną otrzymało Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim. To niezwykle prężnie działająca grupa wolontariatu, która od wielu lat otacza opieką dzieci z Podkarpackiego Hospicjum. Pomaga także finansowo dzieciom w Kamerunie, Ekwadorze, Tanzanii i Ukrainie, którymi opiekują się misjonarze. W działalności Koła nie brakuje też inicjatyw skierowanych do ludzi starszych i samotnych, a także chorych i cierpiących. Nagrodę w imieniu SKC odebrała pani Grażyna Mularska.

Wyróżnienia w kategorii Współpraca również trafiły do dwóch grup zorganizowanych.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie, działający pod przewodnictwem ks. Zenona Mrugały i pani prezes Marii Kudełko, od lat wspiera działania Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Jego członkowie nie pozostali obojętni także na cierpienia naszych wschodnich sąsiadów. Dzięki ich zaangażowaniu do Ukrainy wyjechały 4 tiry i 10 busów wypełnionych po brzegi żywnością oraz artykułami higieniczno-kosmetycznymi.

Fundacja Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba nr 15267 im. św. Wojciecha Patrona Polski w Tomaszowie Lubelskim zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęła współpracę z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pomagając w otwarciu i prowadzeniu Namiotu Nadziei i Miłosierdzia na przejściu granicznym w Hrebennem. Dzięki wspólnym działaniom udało się przyjąć 320 tys. uchodźców. Namiot był czynny 24 godziny na dobę, dając wsparcie duchowe, ciepłe posiłki, możliwość ogrzania się i pomoc medyczną.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym Caritas przyznała także medale In Caritate Servire za wspieranie działalności charytatywnej organizacji – lista osób uhonorowanych medalami.

Miłosierny Samarytanin. Nagrody Diakonii Polskiej

— Wyrażam radość, że już po raz 16. spotykamy się w gronie ekumenicznym na uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień tym, którzy niosą pomoc bliźniemu w potrzebie. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w sytuacji, kiedy doświadczamy migracji, uchodźstwa, ciągle rosnącej inflacji czy skutków pandemii COVID-19. Mierzymy się z niepewnością jutra i niepokojem na świecie. W tym trudnym czasie ważne jest, że w mroku beznadziejności pojawiają się światełka nadziei niesione zarówno przez organizacje charytatywne, jak i przez osoby, dla których los bliźnich nie jest obojętny — powiedziała Wanda Falk, dyrektor generalna Dakonii Polskiej, która zaprosiła ks. Biskupa Ryszarda Bogusza, prezesa Diakonii Polskiej do wręczenia nagród.

Nagrodę główną Diakonii Polskiej i statuetkę Miłosiernego Samarytanina otrzymał Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.

Nagrodę specjalną Diakonii Polskiej przyznano baronowej Heidi von Rosenberg z Dortmundu, która od lat 90. wspiera szpitale i parafie z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizuje transporty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wraz ze współpracownikami co roku w okresie przedświątecznym przygotowuje i przekazuje paczki dla dzieci i seniorów.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych

Dłonie Miłosierdzia. Laureaci i wyróżnieni przez ELEOS

Nagrody i dyplomy uznania przyznane przez Eleos wręczyli: ks. Adam Misijuk, delegat jego eminencji ks. metropolity Sawy, ks. Doroteusz Sawicki, dyrektora Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS, ks. Adam Ostapkowicz, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej oraz Marek Masalski, dyrektor Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W kategorii Świadectwo Miłosierdzia nagrodę Dłoni Miłosierdzia otrzymała Halina Trawińska, prezes Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego TOR w Białymstoku. Pani Halina od lat wspiera ludzi w potrzebie, angażowała się w pomoc w czasie stanu wojennego, a dziś organizuje dokarmianie osób bezdomnych i potrzebujących, współpracuje z Bankiem Żywności, sponsoruje powstawanie i działalność stowarzyszeń pomocowych, Klubów Dobrej Nadziei, świetlic dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, współpracuje z Prawosławnymi Domami Opieki ELEOS.

W kategorii Współpraca z ELEOS Kapituła uhonorowała nagrodą główną i statuetką Dłoni Miłosierdzia Annę Pawłowską, pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Pani Anna to propagatorka dialogu społecznego i wolontariatu. Jej pełną życzliwości postawę i otwartość na współpracę zna wiele osób, które doświadczają problemów lub życiowych niepowodzeń.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych

Na zakończenie części oficjalnej zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego koncertu duetu wokalno-tanecznego Duo Performance. Duo Performance tworzą Monika Biederman-Pers (sopran) i Piotr Karzełek (baryton). Oboje są absolwentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Po koncercie duchowni trzech Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego i Rzymskokatolickiego udzielili zgromadzonym błogosławieństwa, a następnie wszyscy udali się na poczęstunek w Lutheraneum, w podziemiach kościoła.