W piątek 24 lutego – w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, przemyska Caritas zorganizowała konferencję prasową podsumowującą rok pomocy na rzecz ofiar wojny.  W spotkaniu w restauracji „Perła Przemyśla” mieszczącej się na dworcu PKP udział wzięli, m.in.: Pani Wojewoda: Ewa Leniart, Pan Marszałek: Piotr Pilch, Prezydent Przemyśla: Wojciech Bakun, Wójt Gminy Leżajsk: Krzysztof Sobejko, Abp Adam Szal, Abp Eugeniusz Popowicz, ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Adrian Łychacz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pomocowych oraz pracownicy mediów.

Po wypowiedzianych przez: Panią Wojewodę, Pana Marszała i Prezydenta Przemyśla słowach wielkiej wdzięczności i uznania dla wszystkich zaangażowanych w ostatnim roku w pomoc na rzecz mieszkańców Ukrainy, swoje słowo do zgromadzonych skierował także Abp Eugeniusz Popowicz oraz Abp Adam Szal. Wszyscy zabierający głos wyrazili swój podziw i zdumienie dla olbrzymiego zaangażowania pracowników administracji samorządowej, służb mundurowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Przemyśla, okolic i Podkarpacia.  

Po okolicznościowych przemówieniach miał miejsce program słowno-muzyczny wykonany przez uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania pod przewodnictwem Księży Arcybiskupów odmówili modlitwę o pokój na Ukrainie.

Ks. dr Paweł Konieczny – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej