„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę,
leżące w żłobie. (Łk 2, 15-16).

Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Przeżywane corocznie Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele ważnych prawd, dotyczących zarówno naszej wiary, relacji z Bogiem jak również naszych postaw wobec bliźnich. Z przywołanych powyżej słów Ewangelii wynika, że Jezus przychodzi na świat w takim miejscu, że aby Go zobaczyć trzeba do Niego przyjść. Jest to niesamowita sugestia, że Bóg z jednej strony staje się człowiekiem, staje się bliski każdemu z nas, ale z drugiej strony – wymaga naszego wysiłku, po to aby Go spotkać, poznać i pokochać. Pasterze mieli do pokonania kilkaset metrów. Mędrcy ze Wschodu kilkaset kilometrów. Natomiast król Herod, chociaż żył tuż obok Betlejem, nigdy nie spotkał się z Nowonarodzonym, ponieważ pycha i egoizm nie pozwoliły mu na to.

Trud szukania i poznawania Boga, o którym przypominają nam obchodzone Święta, nierozerwalnie wiąże się z wysiłkiem szukania i poznawania człowieka oraz niesieniem mu konkretnej pomocy. Tego zadania podejmuje się wielu ludzi dobrej woli, zarówno w formie indywidualnej, jak również wspierając działalność przemyskiej Caritas. Stąd też za wszelką okazaną w ostatnim roku z Państwa strony wrażliwość, otwartość i pomoc wyrażamy wielką wdzięczność i uznanie. Cieszymy się, że razem możemy nieść nadzieję na lepsze jutro najbardziej potrzebującym.

W tych wyjątkowych dniach życzymy, aby Nowonarodzony Chrystus wynagrodził wszelkie dobro, obdarzył Państwa potrzebnymi darami, wlewał w serca mocną nadzieję, dał niezachwianą wiarę oraz błogosławił w życiu osobistym i zawodowym. Niech w Nowym 2022 Roku nie zabraknie zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrektor i Pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej